Udskiftning af sølv med plast eller porcelæn

Fjernelse af amalgamfyldninger

Der sker med tiden en udvidelse af en amalgamfyldning (den korroderer, eller ruster, hvorved fyldningen udvider sig). Dette medfører, at der ofte er revner under fyldningen eller at selve tanden knækker. At lave amalgamfyldninger i dag er forbudt pga. problemer med bortskaffelse af kviksølv. Det skal destrueres som kemisk affald. Der er meget diskussion vedrørende hvor meget kviksølv der frigives fra amalgamfyldninger, når de sidder i tænderne. 

Når fyldningerne bliver udboret frigives en aerosol af små partikler af vand og fyldningsmateriale. Noget løber med vandet ned i svælget, og noget bliver indåndet. Vi tilbyder beskyttelse under denne proces. Der bliver givet ren ilt med en maske som ligger let over næsen, så luftvejene er beskyttede. Omkring tanden som skal behandles bliver enten påsat et clean-up sug som isolerer tanden og kviksølvet kan opsuges eller lagt kofferdam som er et gummistykke der bliver lavet hul i, så det passer ned på tanden og vandet ikke kan løbe ned i svælget. Vi vurderer hvad der er bedst i situationen. Ofte giver clean-up suget et bedre overblik over mundhulen imens vi arbejder.

Amalgamfyldning

Når amalgamfyldningen er fjernet tager vi dette udstyr af og der skylles grundigt.

Udboringen af amalgam foretages med hårdsmetalbor, som larmer lidt, men til gengæld gør, at der kommer mindre små partikler (aerosol) fra fyldningen under fjernelsen.  Amalgamfyldningen bores væk fra tanden i kanten af fyldningen og kan ofte vippes ud i stykker som nemt opsuges. Der lægges en ny fyldning med plast.

TANDLÆGE

SUSANNE DRØJSBJERG

Rygaards Alle 8A, 1
​2900 Hellerup